Kantonalno takmičenje iz matematike

Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike od 1. do 4. razreda srednjih škola i za učenike 8. i 9. razreda osnovne škole održano je 26.3.2016. godine u Mostaru u organizaciji Udruženja matematičara „Algoritam“ i Pedagoškog zavoda Mostar. Domaćin takmičenja je bio je Građevinski fakultet Univeteta “Džemal Bijedić” u Mostari. Na takmičenju je učestvovalo 167 učenika, od toga 36 učenika 8. razreda, 40 učenika 9. razreda, 30 učenika 1. razreda, 16 učenika 2. razreda, 25 učenika 3. i 20 učenika 4. razreda. Više…

Oblasti predviđene za kantonalno takmičenje iz Matematike (O.Š.)

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja matematičara „Algoritam“ sa sastanka održanog 24.2.2016. godine dostavljamo Vam podatke o oblastima iz kojih će biti izabrani zadaci za Kantonalno takmičenje iz Matematike koje će biti održano 26.3.2016. godine u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Oblasti predviđene za Osnovne škole su:

  • VIII raz: jednačine, Pitagorina teorema, Talesova teorema, uglovi trougla i procenti,
  • IX raz: jednačine sa aps. vrijednošću, Diofantske jednačine, problem, dokaz i funkcija, diedar.

Oblasti predviđene za kantonalno takmičenje iz Matematike

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja matematičara „Algoritam“ sa sastanka održanog 24.2.2016. godine dostavljamo Vam podatke o oblastima iz kojih će biti izabrani zadaci za Kantonalno takmičenje iz Matematike koje će biti održano 26.3.2016. godine u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Oblasti predviđene za takmičenje.