Dodatne informacije – Seminar Bugojno

U prilogu je raspored predavanja sa tačnim terminima. Smještaj će biti u Motelu Genex-M. Prijaviti se možete u hotel petak u toku dana.

Molimo one koji nisu uplatili kotizaciju da to učine najkasnije danas ili iznimno sutra kako bismo znali tačan broj učesnika seminara zbog organizacije ručka i večere i printanja certifikata za učesnike.

Iznosi kotizacija su dati kako slijedi:

ako je učesnik član nekog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”-Mostar) izmirio je obaveze uplate članarine za 2017. godinu – kotizacija je 20,00KM

ako učesnik nije član nijednog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”- Mostar) ili nije izmirio obavezu uplate članarine za 2017. godinu, kotizacija je 40,00KM

 

Naziv: Pansion GENEX-M

Adresa: 70230 Bugojno, Polje 2
Telefon: +387 (30) 254-023
Fax: +387 (30) 251-285
web: www.genex-m.com
e-mail: info@genex-m.com

S poštovanjem,

UMKS

 

Termini predavanja- Bugojno 2017

U prilogu vam dostavljam dopis UMKS vezano za organizaciju seminara u Bugojnu.
Udruzenje ce platiti kotizaciju za 9 clanova koji su prijavljeni za seminar.

Sent from Yahoo Mail for iPhone

Begin forwarded message:

On utorak, kolovoza 22, 2017, 10:02 AM, Udruzenja matematičara Kantona Sarajevo <umks2016@gmail.com> wrote:

Nastavnici prijavljeni na seminar iz HNK

1. Alma Mujkanović

2. Azemira Bajgirić

3. Benjamin Zerem

4. Šerif Bojičić

5. Mersida Sitar

6. Kemal Hodžić

7. Erna Ćurić

8. Emina Zahirović

9. Edina Avdic

 

UMKS

Dodatne informacije vezane za seminar

  • Kako je prijavljen dovoljan broj učesnika, seminar će biti održan u predviđenom terminu
  • Prijava za seminar se produžava do 18.08.2017. godine. Svi učesnici se trebaju prijaviti preko online prijave na web stranici Udruženja do navedenog termina. Naknadna prijava nije moguća.
  • Uplate kotizacija treba uraditi najkasnije do 22.08.2017 godine

Iznosi kotizacija su dati kako slijedi:

  • ako je učesnik član nekog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”-Mostar) izmirio je obaveze uplate članarine za 2017. godinu –  kotizacija je 20,00KM

  • ako učesnik nije član nijednog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”- Mostar) ili nije izmirio obavezu uplate članarine za 2017. godinu, kotizacija je 40,00KM

Stručni seminar za nastavnike i profesore matematike, Bugojno 25.-26. august 2017. godine

Udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”-Mostar) planiraju organizirati zajednički seminar za nastavnike i profesore matematike 25.-26. august 2017. godine u Bugojnu.  Seminar je stručnog karaktera.

Cilj seminara je da poveže nastavnike i profesore matematike u osnovnim i srednjim školama kako bi na jednom mjestu razmijenili iskustva u podučavanju i, istovremeno, od eminentnih predavača stekli nova znanja o pojedinim oblastima matematike i metodama predavanja, a  koja će iskoristiti da obogate svoje časove nastave, učine ih zanimljivijim  i, na taj način, otklone uvijek prisutni „strah“ od matematike i daju dobar motiv đacima za  daljnji rad u matematici.

Sve dodatne informacije se mogu naći na web stranici Udruženja matematičara Kantona Sarajevo: umks.pmf.unsa.ba kao i dokumentima koji su u prilogu.