Dodatne informacije vezane za seminar

  • Kako je prijavljen dovoljan broj učesnika, seminar će biti održan u predviđenom terminu
  • Prijava za seminar se produžava do 18.08.2017. godine. Svi učesnici se trebaju prijaviti preko online prijave na web stranici Udruženja do navedenog termina. Naknadna prijava nije moguća.
  • Uplate kotizacija treba uraditi najkasnije do 22.08.2017 godine

Iznosi kotizacija su dati kako slijedi:

  • ako je učesnik član nekog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”-Mostar) izmirio je obaveze uplate članarine za 2017. godinu –  kotizacija je 20,00KM

  • ako učesnik nije član nijednog od udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”- Mostar) ili nije izmirio obavezu uplate članarine za 2017. godinu, kotizacija je 40,00KM

Stručni seminar za nastavnike i profesore matematike, Bugojno 25.-26. august 2017. godine

Udruženja matematičara u FBiH (UM TK, UM KS, UM USK, ”Algoritam”-Mostar) planiraju organizirati zajednički seminar za nastavnike i profesore matematike 25.-26. august 2017. godine u Bugojnu.  Seminar je stručnog karaktera.

Cilj seminara je da poveže nastavnike i profesore matematike u osnovnim i srednjim školama kako bi na jednom mjestu razmijenili iskustva u podučavanju i, istovremeno, od eminentnih predavača stekli nova znanja o pojedinim oblastima matematike i metodama predavanja, a  koja će iskoristiti da obogate svoje časove nastave, učine ih zanimljivijim  i, na taj način, otklone uvijek prisutni „strah“ od matematike i daju dobar motiv đacima za  daljnji rad u matematici.

Sve dodatne informacije se mogu naći na web stranici Udruženja matematičara Kantona Sarajevo: umks.pmf.unsa.ba kao i dokumentima koji su u prilogu.