Kantonalno takmičenje iz matematike

Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike od 1. do 4. razreda srednjih škola i za učenike 8. i 9. razreda osnovne škole održano je 26.3.2016. godine u Mostaru u organizaciji Udruženja matematičara „Algoritam“ i Pedagoškog zavoda Mostar. Domaćin takmičenja je bio je Građevinski fakultet Univeteta “Džemal Bijedić” u Mostari. Na takmičenju je učestvovalo 167 učenika, od toga 36 učenika 8. razreda, 40 učenika 9. razreda, 30 učenika 1. razreda, 16 učenika 2. razreda, 25 učenika 3. i 20 učenika 4. razreda. Više…

Oblasti predviđene za kantonalno takmičenje iz Matematike (O.Š.)

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja matematičara „Algoritam“ sa sastanka održanog 24.2.2016. godine dostavljamo Vam podatke o oblastima iz kojih će biti izabrani zadaci za Kantonalno takmičenje iz Matematike koje će biti održano 26.3.2016. godine u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Oblasti predviđene za Osnovne škole su:

  • VIII raz: jednačine, Pitagorina teorema, Talesova teorema, uglovi trougla i procenti,
  • IX raz: jednačine sa aps. vrijednošću, Diofantske jednačine, problem, dokaz i funkcija, diedar.

Oblasti predviđene za kantonalno takmičenje iz Matematike

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja matematičara „Algoritam“ sa sastanka održanog 24.2.2016. godine dostavljamo Vam podatke o oblastima iz kojih će biti izabrani zadaci za Kantonalno takmičenje iz Matematike koje će biti održano 26.3.2016. godine u prostorijama Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Oblasti predviđene za takmičenje.

Kantonalno takmičenje iz matematike

Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike od 1. do 4. razreda srednjih škola i za učenike 8. i 9. razreda osnovne škole održano je 28.3.2015. godine u Mostaru u organizaciji Udruženja matematičara „Algoritam“ i Pedagoškog zavoda Mostar. Domaćin takmičenja je bila Osnovna škola „Zalik“. Na takmičenju je učestvovalo 160 učenika, od toga 30 učenika 8. razreda, 35 učenika 9. razreda, 26 učenika 1. razreda, 27 učenika 2. razreda, 19 učenika 3. i 23 učenika 4. razreda.
Nastavi čitati

Poziv za dostavljanje zadataka

Pravilnikom o organizaciji Dopisne matematičke olimpijade broj: 10/14 od 14.2.2014. godine regulisana je organizacija i provođenje takmičenja za učenike srednjih i osnovnih škola HNK. Pravilnik imate na web stranici Udruženja algoritam.co.nf.

U skladu s članom 7. Pravilnika pozivamo vas da dostavite prijedlog zadataka za 1. ciklus takmičenja u 2015. godini koji će se održati u februaru, martu, aprilu i maju 2015. godine za učenike srednjih i učenike osnovnih škola bar za 8. i 9. razred. Zadatke treba dostaviti najkasnije do 31.1.2015. godine.

U skladu s članom 2. Pravilnika, osoba odgovorna za objavljivanje zadataka i rezultata na web stranici Udruženja je mr. sci. Elmir Čatrnja.

Ovaj poziv se težišno odnosi na Sekciju za srednju školu i na Sekciju za osnovnu školu.

Prijedloge zadataka slati na mail: umalgoritam@gmail.com.